Hur Fungerar Tärningarna i Backgammon? Förklarat!

Backgammon, ett urgammal strategiskt brädspel som har fascinerat människor i århundraden, är känt för sina flytande pjäser och spännande tärningskast. För att förstå spelets komplexitet och spänningsfaktor är det avgörande att ta en djupare titt på tärningarnas roll i Backgammon. Dessa små kubiska artefakter har en betydande inverkan på hur spelarna rör sig runt brädet och försöker besegra sin motståndare. Så låt oss utforska hur tärningarna fungerar i Backgammon och hur de sätter fart på spännande strategiska möjligheter.

Historisk bakgrund

För att uppskatta tärningarnas betydelse i Backgammon, måste vi först resa tillbaka i tiden. Ursprunget till detta uråldriga spel kan spåras ända tillbaka till 3000-talet f.Kr. Det har funnits flera variationer av Backgammon genom historien, och dess popularitet har nått alla hörn av världen.

Det är troligt att tärningarna introducerades i spelet under dess tidiga stadier, eftersom de utgjorde ett enkelt och rättvist sätt att bestämma pjäsernas rörelse över brädet. De äldsta exemplen på tärningar som används i spel kommer från urgamla kulturer, inklusive sumererna, egyptierna och perserna. Dessa tidiga tärningar var ofta gjorda av olika material som ben, elfenben eller trä.

När Backgammon spreds sig över olika regioner, ändrades reglerna och spelformerna, men tärningarna förblev en konstant och central del av spelet. Med tiden standardiserades reglerna för Backgammon, och tärningarnas betydelse blev tydligare. De blev det ultimata slumpmomentet som spelarna var tvungna att ta hänsyn till när de planerade sina drag och strategier.

Tärningarnas funktion i spelet

När spelarna samlas runt Backgammon-brädet, med pjäserna ordnade på motsatta sidor och tärningarna i handen, blir luften fylld av förväntan. Tärningarna utgör själva ryggraden i spelet och bestämmer spelarnas öde vid varje kast. Men hur fungerar dessa små kuber egentligen i Backgammon, och hur påverkar deras kast resultatet av spelet?

Tärningarna i Backgammon är vanligtvis sexsidiga och numrerade från 1 till 6. Varje spelare kastar två tärningar vid varje tur. Resultatet av kasten används för att bestämma hur långt och i vilken riktning spelarens pjäser kan flyttas. Låt oss titta närmare på de grundläggande funktionerna hos tärningarna och deras roll i att dirigera spelets händelseförlopp:

 1. Kasta tärningarna: Innan en spelare gör sina drag, måste hen kasta tärningarna. Kastet kan utföras genom att skaka tärningarna i en kopp och sedan släppa dem på brädet. De två tärningarna används sedan individuellt för att bestämma antalet steg som spelaren får flytta med sina pjäser.
 2. Två rörelser: Resultatet av tärningskasten ger två siffror, vilka utgör separata rörelser för spelaren. Varje pjäs kan röras lika långt som det nummer som visas på tärningen. Till exempel, om en spelare kastar en 3 och en 5, kan hen välja att flytta en pjäs tre steg och en annan pjäs fem steg framåt.
 3. Alternativa rörelser: Ibland kan tärningsresultatet leda till att vissa rörelser inte är möjliga att utföra. Om en spelares pjäser är blockerade eller om det inte är möjligt att flytta den fulla mängden steg på någon av tärningarna, måste spelaren göra så många rörelser som det är möjligt och förlora de kvarvarande stegen.
 4. Tärningens inverkan på strategi: Eftersom tärningskasten är slumpmässiga, måste spelarna anpassa sin strategi beroende på vilka resultat de får. Tärningarnas osäkerhet ger Backgammon en viktig aspekt av skicklighet, eftersom spelarna måste fatta beslut baserat på nuvarande brädläge och förutsäga motståndarens drag.
 5. Dubblar och tärningarna: Utöver de vanliga tärningskasten finns en speciell situation i Backgammon där spelare har möjlighet att dubbla insatsen. Om en spelare känner sig säker på att hen har en betydande fördel i spelet, kan hen erbjuda att dubbla insatsen innan tärningarna kastas. Motståndaren kan välja att acceptera dubbeln och fortsätta spelet med dubbla poäng, eller resignera och ge vinsten till den som erbjöd dubblingen.

Strategi och tärningar

I Backgammon, där flytten av pjäserna dikteras av tärningarna, är strategi och tärningskast tätt sammanflätade. Det är den perfekta kombinationen av planering och spontanitet som gör spelet så fängslande och utmanande. Spelarna ställs inför en ständig balansgång mellan att ha en plan för spelet och att vara flexibla nog att anpassa sig till tärningarnas oförutsägbarhet.

En grundläggande aspekt av strategi i Backgammon är att maximera användningen av tärningarna vid varje kast. En spelare kan förflytta olika pjäser baserat på tärningarnas resultat för att skapa en gynnsam position eller blockera motståndaren. Detta kan inkludera att flytta närmare sin egen mållinje, bygga en ”mur” av pjäser för att förhindra motståndarens framryckning eller att slå ut motståndarens pjäser från brädet.

En tärningssituation som ofta skapar strategiska dilemman är när spelaren får olika siffror på varje tärning. Till exempel, om en spelare kastar en 3 och en 4, måste hen välja mellan att flytta en pjäs tre steg och en annan pjäs fyra steg framåt eller att flytta en pjäs sju steg framåt. Här krävs det skicklighet och insikt för att fatta det bästa beslutet baserat på brädläget och målen för spelet.

Förutom att använda tärningarna på ett optimalt sätt, måste spelarna också överväga risken för motståndarens tärningskast. Om en spelare har pjäser som är exponerade på motståndarens sida av brädet, kan motståndaren utnyttja detta genom att slå ut dessa pjäser och göra det svårare för spelaren att komma tillbaka in i spelet. Därför krävs det försiktighet och planering för att undvika att bli överexponerad och förlora mark i spelet.

En annan intressant tärningsstrategi är hur spelare kan använda dubbelkast för att öka sina chanser att flytta sina pjäser. När två tärningar visar samma siffra, kallas det för en ”dubbel”. Dubbla kast ger möjligheten att flytta pjäserna dubbla antalet steg, vilket kan användas för att komma ifatt motståndaren eller nå en strategisk position på brädet.

Slutligen kan en viktig del av tärningsstrategin vara att bedöma när det är bäst att använda en ”dubbel” för att försöka vinna en match. Att erbjuda en dubbel kan ge en spelare en poängfördel, men det är också riskabelt, eftersom motståndaren kan acceptera dubbeln och vända spelet i sin fördel.

Tärningsrelaterade termer

När du stiger in i Backgammon-världen är det som att upptäcka ett rikt och färgstarkt språk som spelarna talar. Det är inte bara själva spelet som är spännande, utan också de olika termer och uttryck som används för att beskriva tärningsrelaterade händelser och strategier. Här är några av de mest använda och spännande tärningsrelaterade termerna som du kan stöta på när du spelar Backgammon:

 1. ”The Bar”: Detta är en viktig del av brädet som delar upp de två halvorna av brädet och representerar ”no man’s land”. Om en spelares pjäs slås ut från brädet, placeras den på ”the bar”. För att få tillbaka pjäsen in i spelet, måste spelaren flytta den från ”the bar” till motståndarens sida av brädet och börja om därifrån.
 2. ”Hitting”: När en spelares pjäs landar på en punkt som redan innehåller en enda motståndarens pjäs, kallas det för att ”hit” en pjäs. När detta händer slås den motståndande pjäsen ut på ”the bar” och måste börja om.
 3. ”Anchors”: Att etablera ”ankarpunkter” är en viktig del av strategin i Backgammon. Det innebär att placera två eller fler av sina egna pjäser på ett avstånd från varandra, så att de kan fungera som fasta punkter där pjäserna kan stanna och byggas upp för att blockera eller attackera motståndaren.
 4. ”Blots”: När en spelare har en ensam pjäs på en punkt, kallas den för en ”blot”. Blots är sårbara och kan slås ut om motståndaren landar på samma punkt.
 5. ”Hit and Cover”: Denna strategi innebär att slå ut en motståndares pjäs och sedan flytta en egen pjäs till samma punkt för att täcka det utsatta blots. Detta ger en stark position och förhindrar motståndaren från att etablera en ankarpunkt.
 6. ”Prime”: En ”prime” är en sammanhängande kedja av blockader som förhindrar motståndarens pjäser från att röra sig framåt på brädet. Att bygga en ”prime” är en kraftfull strategi för att begränsa motståndarens rörelsefrihet och pressa hen mot ”the bar”.
 7. ”Bear off”: När en spelares alla pjäser är i den sista kvadranten av brädet, kan hen börja ”bear off” – flytta sina pjäser av brädet för att slutföra spelet. Att ”bear off” sina pjäser är målet i Backgammon, och den spelare som lyckas göra detta först vinner matchen.

Dessa tärningsrelaterade termer ger spelet en egen unik charm och ger spelarna en gemensam grund att kommunicera och utveckla strategier kring. Det är som att lära sig ett nytt språk och samtidigt upptäcka en hel värld av tärningsbaserade möjligheter. Så när du dyker ner i Backgammon-världen, låt dessa termer bli en del av ditt lexikon och din strategiska verktygslåda för att bli en mästare i detta tidlösa brädspel.

By Spela Backgammon

Välkommen till Spela Backgammon - ditt ultimata resmål för allt som rör detta fängslande brädspel! Vi är ett dedikerat team av backgammon-entusiaster med ett gemensamt mål - att dela vår passion och kunskap om backgammon med spelare från hela världen. På Spela Backgammon vill vi erbjuda dig en omfattande och inspirerande plattform där du kan utforska allt som har att göra med backgammon. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren spelare, har vi något för alla.

Lämna ett svar